Domowa hodowla Golden Retriever'ów, terapia z psem – kynoterapia, przygotowanie psów do życia w rodzinie

Regulamin zajęć

 
REGULAMIN ZAJĘĆ SZKOŁY DLA PSÓW „ALIUS”:
 
1. Właściciel psa przed rozpoczęciem szkoleń powinien okazać się „Książeczką Zdrowia Psa” , gdzie udokumentowane będą aktualne szczepienia i odrobaczenia psa.
2. W szkole nie stosujemy przemocy wobec zwierząt. Nie szkolimy zatem na łańcuszkach zaciskowych i kolczatkach .
3. Używamy parciane lub skórzane obroże, zwykłe smycze, linki o długości od 5 do 10 mb i uzasadnionych przypadkach obroże udowe typu „ Gentile Leader”.
4. Psy podczas zajęć trzymane są na smyczy. O spuszczeniu psa decyduje instruktor.
5. Właściciel jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie.
6. Za ewentualne szkody wyrządzone przez psa odpowiada właściciel.
7. W zajęciach mogą brać całe rodziny. Jednakże w czasie jednego cyklu szkoleniowego preferuje się, aby pracował jeden przewodnik, pozostałe osoby są obserwatorami.
8. Płatność za zajęcia :
• z góry ( 12/10 lekcji )
• w dwóch ratach – pierwsza przy pierwszym spotkaniu, druga po ukończeniu szóstej lekcji
• przy indywidualnych spotkaniach wyrównawczych płatność z góry za ilość wcześniej ustalonych zajęć
9. Szkolenie w terenie ( miejsca publiczne, komunikacja miejska) są wliczane w koszt
zajęć
10. Uczestnik kursu zobowiązany jest informować instruktora o nieobecności na zajęciach
minimum 12 godzin przed szkoleniem
11. Nieobecność uzasadniona może być odrobiona na innych zajęciach w terminie
wcześniej ustalonym przez obie strony.
12. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z kursu wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
13. Na zajęcia przychodzimy punktualnie.
 

Mirosława Borowiec

« wróć


Archiwum


Linki