Domowa hodowla Golden Retriever'ów, terapia z psem – kynoterapia, przygotowanie psów do życia w rodzinie

Trochę więcej o Kynoterapii

Kynoterapia – w Polsce często używa się na jej określenie „dogoterapia”. Jest to metoda wzmacniająca efektywność rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę. Terapia ta stymuluje proces leczenia ludzi, szczególnie osób niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo, z uszkodzeniem wzroku i słuchu, niedostosowanych społecznie, samotnych, a także z problemami komunikacyjnymi i emocjonalnymi.
Kynoterapia to ćwiczenia rehabilitacyjne w formie zabawy z psem. Działanie w tym przypadku przede wszystkim polega na nawiązaniu psychicznej więzi ze zwierzęciem, co przyspiesza leczenie lub ułatwia przejście choroby. Taka terapia kontaktowa wspomaga proces leczenia – tradycyjne metody rehabilitacji. Obecność psa podczas zajęć terapeutycznych staje się czynnikiem motywującym do wykonywania określonych zadań oraz do stopniowego włączenia się rehabilitowanego w procesy zachodzące w otoczeniu.
Pies na zajęciach terapeutycznych wprowadza do terapii spontaniczność, radość i uczucie bezpieczeństwa. Pies jest naszym przyjacielem, akceptuje nas i nasze otoczenie. Cierpliwie nas wysłucha i jest otwarty na współpracę.
Pies terapeutyczny to:

  • pies społeczny
  • pies przewidywalny
  • pies reprezentujący rozumne posłuszeństwo

W doborze psa istotne jest pierwotne przeznaczenie rasy i związane z tym odruchowe zachowania, dlatego pies terapeutyczny powinien być psem przewidywalnym, czyli takim, u którego można się spodziewać występowania z dużym prawdopodobieństwem cech wymaganych podczas kynoterapii. Stąd preferuje się psy rasowe, o określonym zestawie cech. Nie ma rasy psów szczególnie nadającej się do kynoterapii. O przydatności decydują zawsze cechy osobnicze oraz umiejętności przewodnika. Rasami psów często spotykanymi w kynoterapii są:

  • Golden Retriever
  • Labrador Retriever
  • Cavalier King Charles Spaniel
  • Alaskan Malamute

FORMY Kynoterapii

 
SP (spotkanie z psem) – zajęcia oparte na spotkaniu i zabawie z psem. Zajęcia te mają na celu dostarczanie możliwości motywacyjnych, rekreacyjnych i edukacyjnych. Mogą być prowadzone w grupach. Spontaniczne, nie planowane zajęcia nie są ograniczone czasem. Prowadzone mogą być np. w domach opieki.

EP (edukacja z psem) – zajęcia prowadzone z psem mają stymulować sferę intelektualną i poznawczą. Zwiększają możliwości przyswojenia wiedzy. Pies motywuje do nauki czytania, liczenia. Ćwiczenia logopedyczne wykonane dla psa są świetną zabawą. Zajęcia mogą być prowadzone w grupie lub indywidualnie. Najczęściej prowadzone są w przedszkolach i szkołach.

TP (terapia z psem) – są to zajęcia terapeutyczne w kierunku wyznaczonego celu. Pies jest integralną częścią założonego procesu leczenia. Celem tych zajęć jest poprawa stanu fizycznego, społecznego i emocjonalnego pacjenta. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub grupowo w całości udokumentowane i analizowane pod kątem efektów założonego wcześniej celu.

Niestety w polskim prawie nie ma terminu „kynoterapia” ani „dogoterapia„, nie został też powołany zawód „kynoterapeuta” ani „dogoterapeuta„. Tematem uporządkowania, standaryzacji i doprowadzenia do uznania kynoterapii jako zawodu zajęło się powołane w 2006 roku Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne. Efektem jego działań jest system wymogów obejmujący: Kanon Kynoterapii, Kodeks Etyczny Kynoterapeuty, wzory dokumentacji oraz system egzaminowania psów terapeutycznych w 3 klasach:

  • K-A (Adept),
  • K-I (Klasa Pierwsza),
  • K-II (Klasa Druga) najwyższa.

Celem Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego jest doprowadzenie do uznania kynoterapii za zawód zaufania publicznego.
« wróć


Archiwum


Linki