29 maja byłam uczestnikiem seminarium naukowego ” Zasady udzielania pierwszej pomocy u psów”, zorganizowanego w Łodzi przez Royal Canin. Wykładowcą był dr.n.wet.Wojciech Hildebrand pracujący na co dzień na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Tematyka wykładu obejmowała szeroko pojęte zagadnienia, związane z udzielaniem pierwszej pomocy w przypadkach o różnej etiologii. Uzupełnienie wiedzy w tym temacie z pewnością nie pójdzie na marne. Często nasi czworonożni przyjaciele potrzebują doraźnej pomocy w nagłych nieszczęśliwszych wypadkach. Dzięki takiemu działaniu możemy uratować nie jedno psie życie.