Domowa hodowla Golden Retriever'ów, terapia z psem – kynoterapia, przygotowanie psów do życia w rodzinie

Nasza praca

 

„Zwycięstwo nie jest końcem , lecz początkiem drogi.”

Anonim

 

Nasi podopieczni

 

PRACA KYNOTERAPEUTYCZNA Z PSEM

 

W pracy kynoterapeutycznej z dzieckiem z zaburzeniami w rozwoju wybór ćwiczeń i cele zależne są od potrzeb, możliwości i wieku dziecka. Bazując na wywiadzie z rodzicami, własnej obserwacji, analizie dokumentów ,opinii psychologów, logopedów, rehabilitantów, lekarzy, pedagogów powstaje indywidualny program terapeutyczny. Obejmuje on założone wspólnie z prowadzącymi podstawową rehabilitację cele, do osiągnięcia przez dziecko w półrocznym okresie .Zajęcia terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu i trwają około 40 minut. Zawsze podyktowane są wytrzymałością dziecka i psa. Zespół terapeutyczny tworzy :

 • pies terapeuta
 • przewodnik psa – kynoterapeuta
 • w niektórych przypadkach pedagog bądź psycholog.

Przebieg terapii i postępy dziecka dokumentowane są w „Karcie przebiegu zajęć dziecka”. Rodzice zobligowani są do dostarczenia dokumentacji dziecka, zaświadczenia lekarskiego odnośnie braku przeciwwskazań do zajęć kynoterapetycznych, wypełnienia oświadczenia dotyczącego pracy terapeutycznej oraz udzielenia wstępnego wywiadu. Sesje terapeutyczne mogą odbywać się w obecności rodziców. Półroczna praca z dzieckiem kończy się ewaluacją zajęć.

W zajęciach mogą uczestniczyć osoby :

 • z zaburzeniami w rozwoju
 • niedostosowane społecznie
 • z uszkodzeniem wzroku i słuchu
 • upośledzone umysłowo
 • z zaburzeniami sprawności fizycznej
 • mające trudności w uczeniu się
 • z opóźnionym rozwojem mowy

Cele pracy kynoterapeutycznej :

 • doskonalenie sprawności fizycznej
 • usprawnianie motoryki małej i dużej
 • stymulacja rozwoju umysłowego
 • obniżenie napięcia mięśniowego
 • motywacja do wykonywania ćwiczeń terapeutycznych
 • doskonalenie pamięci
 • rozwój mowy
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • przełamywanie barier w sferze społecznej
 • poprawa funkcjonowania emocjonalno-uczuciowego
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości
 • łagodzenie lęków i fobii

Sesje terapeutyczne z psem to nawiązywanie naturalnej więzi ze światem. Pies w roli przyjaciela i terapeuty :

 • nie ocenia
 • nie oczekuje
 • nie wymaga
 • nie zabrania.

Terapia przez to staje się przyjazna . Dzieci chętnie w niej uczestniczą.

 

Przykładowe formy pracy z psem :

 • Psi fryzjer : czesanie psa,
 • Piesek je i pije : karmienie psa łyżeczką, z dłoni, z różnych części ciała, nalewanie wody do miski – pojenie psa
 • Poznajemy i liczymy : nazywanie , liczenie części ciała psa , dziecka
 • Patrzymy i robimy: naśladowanie zachowań i odgłosów wydawanych przez psa, rozpoznawanie i zastosowanie psiej galanterii np. obroży, szelek i smyczy
 • Aportujemy: rzucanie psu zabawek z różnych odległości, z różnych pozycji, do różnych celów
 • Ćwiczymy : przechodzenie pod psem i nad psem, przechodzenie z psem przez obręcz, tunel i skakanie przez przeszkody
 • Rysujemy : odrysowywanie psich łapek oraz swoich rączek i nóżek , rysowanie i kolorowanie graficznych obrazków
 • Bliski kontakt: przytulanie się do psa , leżenie na nim- pozycja relaksacyjna
 • Ktoś mnie słucha : prowadzenie psa na smyczy , wydawanie psu komend słownych i optycznych
 • Czytamy i analizujemy : oglądanie, omawianie i czytanie książeczek o psach i innych zwierzętach domowych
 • Plastyka: lepienie różnorodnych form z plasteliny lub masy solnej
 • Artterapia, muzykoterapia : śpiewanie, tańce przy piosenkach o psach
 • Pomagamy: pomoc w nauce przy wykorzystaniu różnorodnych środków dydaktycznych- pies obserwator
 • Nauka poprzez zabawę : zabawy ruchowe, pamięciowe.

Koszt sesji terapeutycznej 60 zł + ewentualne koszty dojazdu

« wróć


Archiwum


Linki